Za rok dosaženo!

Projekt je určen pro jedince, kteří chtějí zažít něco netradičního. Velice intenzivní roční spolupráce „bez hranic“, která má jediný cíl – uspět v dosažení vytyčeného cíle. Spolupráce by se dala charakterizovat jako kontakt „kouč/guru/supervizor/mentor – klient“.

Postup:
Úvodní schůzka, kde si nadefinujeme, čeho chceme dosáhnout. Cíle mohou být z jakékoli oblasti a jakkoli náročné. Pokud se dohodneme, začne spolupráce na týdenní bázi, střídají se individuální a společná setkání účastníků dle posouzení odborného garanta. Některé konzultace probíhají po mailu, Skypu apod.

Více info a přihlášky na: lukas.dastlik@lifedynamic.cz