Life Dynamic

O čem to je

Program je zaměřený na celistvý rozvoj osobnosti. Na jednotlivých setkáních zkoumáme různé aspekty svého života, řešíme své bariery a brzdy v rozvoji, zbavujeme se postojů, které nám překáží a nastavujeme nové cesty a způsoby chování, které následně posilujeme a podporujeme. Také se postupně učíme zkvalitňovat vztah k sobě a svému okolí, učíme se komunikovat a efektivně pracovat s druhými lidmi.

Program je akreditovaný MŠMT. Existuje dvou-, čtyř- a šestiletá varianta. Chystáme také akreditaci MPSV a MZ.

Pro koho je program vhodný

Pro každého, kdo chce více porozumět své osobnosti, změnit svůj život k lepšímu a naučit se pracovat s lidmi (jako spolupracovník, lektor, psycholog, pedagog, poradce či manažer).

Co to přinese

Jednoduše řečeno – zkvalitnění života. Pocit spokojenosti, sebejistoty a naplnění jak ve vztahu sám k sobě, v partnerství, rodině, v práci a ve společnosti.

Jak to probíhá

Program má tři části s následujícím obsahem:

První: 1. a 2. ročník je koncipován jako sebezkušenostní kurz. Nabízí inspirující cestu k sebepoznání ve všech důležitých oblastech našeho života (vztah sám k sobě, vtah k původní rodině, partnerské vztahy, přátelství, volný čas a pracovní naplnění). Nabízí konkrétní nástroje k případným změnám směřujícím ke zvýšení vlastní spokojenosti a naplněnosti ve všech uvedených oblastech. Seznámíte se zde mimo jiné s gestalt a zenovými principy, transakční analýzou, konstelacemi, řešením konfliktů apod., vše v kontextu konceptu Life Dynamic.

Pokud máte zájem hlavně o sebezkušenost a nehodláte dále pracovat poradensky či terapeuticky, nabízíme možnost absolvovat právě tyto první dva roky výcviku.

Druhá: 3. a 4. ročník nabídne další konkrétní nástroje, způsoby, metody jak vést naše klienty v rámci poradenského či terapeutického procesu na cestě k zvýšení jejich spokojenosti, naplněnosti a odpovědnosti za svůj život ve všech zmiňovaných oblastech. Pokračují ale i lidé, kteří chtějí dále prohlubovat své sebepoznání a dovednosti v komunikaci a práci s druhými. Více do hloubky probereme schopnost kontaktu a uvědomění v komunikaci či práci s druhými, dovednost metapozice, hypotézy, kontaktní cyklus v rámci života i terapie.

Třetí: 5.a 6. ročník je nadstavbovou částí programu. Přináší další prohloubení, nácviky a nástroje pro vedení poradenského či terapeutického procesu. V těchto dvou letech Vám svoje zkušenosti předají kromě stálých lektorů i další hosté (inspirativní odborníci, psychologové, terapeuti). Více se věnujeme práci s psychiatrickými diagnózami, farmakoterapii, taneční terapii a bodyterapii.

Víkendová skupinová setkání probíhají 4 x ročně, v pátek od 17h do neděle 15h. Mimo tato setkání si každý jedinec domlouvá individuální konzultace a později supervize dle vlastního uvážení.

Kolik to stojí

Od 12 000Kč/rok společných setkání (v případě úhrady ve splátkách částka je mírně vyšší).

Jak se přihlásit

Přihlášky zasílejte  průběžně.

Přihláškou se rozumí zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu na adresu: info@lifedynamic.cz. Do předmětu napište: Přihláška „Life Dynamic“. Připište Vámi preferovanou lokalitu skupiny. Pokud budete vybráni, proběhne osobní výběrový pohovor.