Nabídka seminářů

Nabízíme semináře pro pedagogy a rodiče na různá témata týkající se vztahů rodiče – děti – škola, rádi pro Vás připravíme semínář na téma, které je pro Vás právě teď aktuální.

 

Příklady témat:

Moderní výchovné přístupy

Spolupráce škola-rodič-dítě

Rizikové chování