Poslání a garance kvality

Naše poslání:

Chceme se podílet na rozvoji společnosti, ve které každý jedinec zaujímá své unikátní místo, plně realizuje svůj potenciál a žije svůj život s pocitem spokojenosti a naplnění.

 

Snažíme se podporovat Váš duševní a duchovní růst v kontextu Vašeho profesionálního i osobního zaměření. Pomáháme Vám objevit a plně realizovat Váš potenciál.

 

Nabízíme řadu vzdělávacích a prožitkových kurzů, seminářů a výcvikových programů, zaměřených na celistvý rozvoj lidské osobnosti, na celkovou spokojenost se sebou a životem, který žijeme. Důraz klademe na skutečné potřeby a praktickou využitelnost našich programů. Naše služby jsou přístupny široké i odborné veřejnosti.

 

Garance kvality

Po více než 15ti leté zkušenosti s cca 1 000 lidmi/klienty ročně v rámci individuální či týmové práce jsem se rozhodl využít veškeré dosažené vzdělání a zkušenosti z praxe a propojit je v praktický a efektivní model, který obsahuje veškeré podstatné atributy pro úspěch a dosažení výsledku.

Řídíme se heslem „Je lepší naučit chytat ryby, než dát rybu chycenou“

Pokud máte chuť a odvahu a chcete opravdu něco měnit intenzivně a efektivně, zaručuji Vám, že s naší společností budete spokojeni.
Jsme finančně nezávislá společnost, jejímž motivem pro spolupráci s Vámi je snaha pomoci úspěšně měnit či rozvíjet oblasti, které zvolíte a chcete.
Naši spolupracovníci nejsou jen teoretici, kteří umí „školit“, ale lidé z praxe, kteří využívají svých reálných životních a pracovních zkušeností. Mají vždy alespoň 10ti letou zkušenost v dané oblasti. Jsou povětšinou finančně nezávislí a na cíl orientovaní. Neustále se vzdělávají, ať již na kurzech, školeních, výcvicích, tak i v rámci supervizí a intervizí.
Děkuji za důvěru, kterou nám prokazujete spoluprací a doporučeními.
Přeji hodně osobního i pracovního štěstí, spokojenosti a úspěchu.

Lukáš Dastlík
majitel společnosti, autor konceptu Life Dynamic