Jana Kohnová

Adresa:

Vršovické náměstí 111, 101 00  Praha – Vršovice

Telefon:

773 125 255

Skype:

Skype

2003                            IGT Praha,  Gestalt v organizacích

1998 – 2013               Další kurzy a školení zaměřené na práci se skupinou, práci s týmem, prevenci rizikového chování, komunikační dovednosti, Konference (Konference gestalt psychoterapie 2008, 2006, Konference pozitivní psychologie 2013, AT konference) apod.

Publikační činnost

 • 1. Mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno – Zkušenosti s využíváním pozitivní psychologie v programech prevence rizikového chování (2012)
 • 1. Krajská konference primární prevence rizikového chování, České Budějovice –  Prevence jako komplexní a kontinuální činnost (2012)
 • Konference primární prevence rizikového chování, Praha – Kontinuální práce na vytváření minimálního preventivního programu ve školách – mezikrajový tříletý projekt Elio pro školy – zkušenosti z realizace
 • KOHNOVÁ, J., NOVÁČKOVÁ, M., IRROVÁ, L., PEJCHALOVÁ, M.: NEJSME NA TO SAMI, Praha, Elio 2013

Mgr. Jana Kohnová

Vzdělání

2011 – 2013             IGT Praha, Postgraduální kurz v gestalt terapii – Gestalt přístup v klinické praxi

2001 – 2006             IGT Praha, Psychoterapeutický výcvik –  Gestalt terapie

1995 – 2000             FH TU, Trnava, obor psychologie

Odborná praxe

2006 – nyní               Elio, z. s., Praha

 • Koordinátorka projektů (programy prevence rizikového chování, školení pedagogů, vzdělávání dospělých, vedení a koordinace projektů ESF, příprava žádostí o dotace z ESF, PR aktivity)
 • Terapeutka, psycholožka- individuální, párové, rodinné a skupinové terapie
 • Lektorka

ODBORNÉ KRUZY (dospělí)

 • Výcvik poradenských a terapeutických dovedností „Life Dynamic“
 • Krok za krokem (Psychohygiena a relaxace, Pozitivní třídní klima, Profesionální pedagog)
 • Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování

PROGRAMY PREVENCE (děti a mládež)

 • všeobecná prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ
 • selektivní prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ

2000 – 2005               Centrum drogové prevence a krizové pomoci, Kladno (Psycholožka, terapeutka, lektorka)

1999 – 2000               Linka důvěry, Centrum náděj, Piešťany (Konzultantka)